A számítógép terem használati rendje

Óra előtt:
 • A tanulĂłk az aulában várakoznak, Ă©s csak a tanár megĂ©rkezĂ©sekor egyĂĽtt indulnak fel a teremhez.
Órán:
 • Az adott osztály számára az elsĹ‘ tanĂ­tási Ăłrán a tanár ismerteti a balesetvĂ©delmi Ă©s munkavĂ©delmi elĹ‘Ă­rásokat.
 • A terembe mindig a tanár megy be elĹ‘ször, Ă©s Ĺ‘ hagyja el utolsĂłnak a termet.
 • TanulĂł csak tanári felĂĽgyelettel tartĂłzkodhat a tanteremben.
 • A számĂ­tĂłgĂ©pet csak a tanár engedĂ©lyĂ©vel lehet bekapcsolni.
 • A szándĂ©kos rongálásĂ©rt Ă©s firkálásĂ©rt (pl. egĂ©rpadok, egerek, stb.) a tanulĂł anyagi felelĹ‘ssĂ©ggel tartozik.
 • A berendezĂ©s Ă©psĂ©gĂ©nek megĂłvása minden tanulĂł kötelessĂ©ge.
 • A számĂ­tĂłgĂ©pbe otthonrĂłl hozott lemezeket csak a tanár elĹ‘zetes ellenĹ‘rzĂ©se után lehet tenni, az ezt megszegĹ‘k kötelesek –a közvetlen károkozás miatt anyagilag is rĂ©szt vállalni az esetleges vĂ­rusirtásban.
 • A számĂ­tástechnika teremben bármifĂ©le Ă©telt Ă©s italt fogyasztani tilos.
 • SzĂĽnetben csak a tanár engedĂ©lyĂ©vel Ă©s jelenlĂ©tĂ©ben tartĂłzkodhatnak a tanulĂłk a tanteremben.
Óra után:
 • A gĂ©pbĹ‘l a floppykat ki kell venni, a gĂ©peket ki kell kapcsolni, a tantermi ablakokat be kell csukni. Mindezeket a tanár a terem elhagyása elĹ‘tt ellenĹ‘rzi.
Az iskola házirendje.